ANUNȚ ÎNSCRIERE 2023


În atenția părinților care doresc 𝙄𝙉𝙎𝘾𝙍𝙄𝙀𝙍𝙀𝘼 copiilor de vârstă preșcolară în grădinița noastră, în anul școlar 2023-2024!

 

Etapele de înscriere:

 

Etapa I

Faza 1: 15 – 20 iunie 2023

Faza 2: 21 – 26 iunie 2023

Faza 3: 27 – 30 iunie 2023

 

Etapa II

03 – 18 iulie 2023

 

Etapa de ajustări

20 – 30 august 2023

 

✅️Dosarele se vor depune la sediul grădiniței ( Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște) de luni până vineri  între orele 09.00 – 15.00.

 

𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗔𝗥𝗘 ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ:

 

 • Dosar de carton;
 • Cerere-tip de înscriere (descarcă cererea);
 • Copie certificat de naștere al copilului;
 • Copie carte de identitate ale părinților/reprezentanți legali/tutore;
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru fiecare dintre părinți/ reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentințe/ Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • Declarație olografă (scrisă de mână și semnată) de către celălalt părinte (în cazul divorțului/ necăsătoriei) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ;
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice.

 

 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 2. b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
 3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 5. e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 6. f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
 7. g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 8. h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

CRITERIILE SPECIFICE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are frate/ soră la școala și/ sau creșa din vecinătatea grădiniței (Școala Mihai Viteazul/ Creșa Prichindel).

 

 

Vă așteptăm!🤗

Înscrierea și reînscrierea a copiilor în grădiniță

Stimați părinți,
Metodologia de înscriere și reînscriere a copiilor în grădiniță, pentru anul școlar 2023-2024 a fost primită în unitățile de învățământ.
Reînscrierea copiilor se va realiza în perioada 06 -14 iunie, iar înscrierea copiilor va avea loc în perioada 15 – 30 iunie, conform calendarului din metodologie.
Reînscrierea preșcolarilor din unitatea noastră se va realiza în baza unei cereri tip pe care o veți primi spre completare la grupa unde aveți copilul înscris.
Vă așteptăm cu drag!

ÎNSCRIERI 2019-2020

AN SCOLAR 2018-2019

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“RAZĂ DE SOARE”

ALEXANDRU VASILESCU NR.7, TÂRGOVIŞTE

Web: www.gradinita-razadesoare.ro

Email: razadesoare2006@yahoo.com

Tel:0245631998/ 0732100284

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2019-2020

 • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2019-2020)=365copii (grupa mică-100 copii, grupa mijlocie-123 copii, grupa mare-142 copii).
 • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2019-2020 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 20 mai 2019 în baza adresei M.E.N. 30367/11.04.2019.Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
 • Locuri disponibile:

– pentru grupa mică(3-4 ani)=100 locuri

– pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 5 locuri

– pentru grupa mare (5-6 ani)= 0 locuri

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

 • Criteriile gererale sunt:
 • Copil orfan de ambii părinţi;
 • Copil orfan de un singur părinte;
 • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
 • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

 REINSCRIERE: 06.05.2019

INSCRIERE: 20.05.2019

 • Acte necesare înscriere:

Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

Copie certificat de naştere copil

Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

Adeverinţă de salariat părinte

Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2019 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).

Director,

Prof. Cuculea Catalina

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2018-2019

AN SCOLAR 2017-2018

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2018-2019

 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT“RAZĂ DE SOARE”ALEXANDRU VASILESCU NR.7, TÂRGOVIŞTE

  Web: www.gradinita-razadesoare.ro

  Email: razadesoare2006@yahoo.com

  Tel:0245631998/ 0732100284

  • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2018-2019)=330copii (grupa mică-75 copii, grupa mijlocie-123 copii, grupa mare-132 copii).
  • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2018-2019 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 21 mai 2018 în baza adresei M.E.N. 30062/27.04.2018.Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
  • Locuri disponibile:

  – pentru grupa mică(3-4 ani)=75 locuri

  – pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 17 locuri

  – pentru grupa mare (5-6 ani)= 6 locuri

  În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

  • Criteriile gererale sunt:
  • Copil orfan de ambii părinţi;
  • Copil orfan de un singur părinte;
  • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
  • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

  REINSCRIERE: 07.05.2018

  INSCRIERE: 21.05.2018

  • Acte necesare înscriere:

  Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

  Copie certifiat de naştere copil

  Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

  Adeverinţă de salariat părinte

  Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2018 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).
  Director,

  Prof. Cuculea Catalina

ÎNSCRIERI 2017-2018

An scolar 2016-2017

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2017-2018

 

 • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2017-2018)=330copii (grupa mică-84copii, grupa mijlocie-98copii, grupa mare-148copii).
 • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2017-2018 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 22 mai 2017 în baza adresei M.E.N. 30924/26.04.2017 şi adresei I.S.J. nr.364/M/27.04.2017.
 • Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
 • Locuri disponibile:

– pentru grupa mică(3-4 ani)=84 locuri

– pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 6 locuri

– pentru grupa mare (5-6 ani)= 23 locuri

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Criteriile gererale sunt:

 • Copil orfan de ambii părinţi;
 • Copil orfan de un singur părinte;
 • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
 • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

19 iunie 2017- afişarea copiilor înscrişi  în etapa I în grădiniţă

31 iulie 2017- afişarea copiilor inscrişi în etapa a II-a în grădiniţă

31 august 2017- afişarea grupelor constituite pentru anul şcolar 2017-2018

 • Acte necesare înscriere:

Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

Copie certifiat de naştere copil

Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

Adeverinţă de salariat părinte

Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2017 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).

 

Director,

Prof. Cuculea Catalina