ANUNȚ ÎNSCRIERE 2023


În atenția părinților care doresc 𝙄𝙉𝙎𝘾𝙍𝙄𝙀𝙍𝙀𝘼 copiilor de vârstă preșcolară în grădinița noastră, în anul școlar 2023-2024!

 

Etapele de înscriere:

 

Etapa I

Faza 1: 15 – 20 iunie 2023

Faza 2: 21 – 26 iunie 2023

Faza 3: 27 – 30 iunie 2023

 

Etapa II

03 – 18 iulie 2023

 

Etapa de ajustări

20 – 30 august 2023

 

✅️Dosarele se vor depune la sediul grădiniței ( Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște) de luni până vineri  între orele 09.00 – 15.00.

 

𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗔𝗥𝗘 ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ:

 

 • Dosar de carton;
 • Cerere-tip de înscriere (descarcă cererea);
 • Copie certificat de naștere al copilului;
 • Copie carte de identitate ale părinților/reprezentanți legali/tutore;
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru fiecare dintre părinți/ reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentințe/ Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • Declarație olografă (scrisă de mână și semnată) de către celălalt părinte (în cazul divorțului/ necăsătoriei) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ;
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice.

 

 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 2. b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
 3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 5. e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 6. f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
 7. g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 8. h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

CRITERIILE SPECIFICE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are frate/ soră la școala și/ sau creșa din vecinătatea grădiniței (Școala Mihai Viteazul/ Creșa Prichindel).

 

 

Vă așteptăm!🤗

Înscrierea și reînscrierea a copiilor în grădiniță

Stimați părinți,
Metodologia de înscriere și reînscriere a copiilor în grădiniță, pentru anul școlar 2023-2024 a fost primită în unitățile de învățământ.
Reînscrierea copiilor se va realiza în perioada 06 -14 iunie, iar înscrierea copiilor va avea loc în perioada 15 – 30 iunie, conform calendarului din metodologie.
Reînscrierea preșcolarilor din unitatea noastră se va realiza în baza unei cereri tip pe care o veți primi spre completare la grupa unde aveți copilul înscris.
Vă așteptăm cu drag!