Despre noi

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RAZĂ DE SOARE” TÂRGOVIȘTE

Gradinita Raza De Soare

Titulatura oficială a grădiniţei:  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RAZĂ DE SOARE” TÂRGOVIȘTE

Adresa: Prof. Alexandru Vasilescu Nr. 7, Târgoviște, județul Dâmbovița

Tipul unităţii: Grădiniţă cu program prelungit

Felul unităţii: independentă PJ

Forma de proprietate: publică

Forma juridică: de stat

Activitatea principală: învăţământ preşcolar

Anul înfiinţării: 1969

Telefon/fax: 0245/631998

E-mail: razadesoare2006@yahoo.com

Website: www.gradinita-razadesoare.ro

Amplasată în microraionul 9, lângă Şcoala nr 8 Mihai Viteazul, Grădinița cu program prelungit Rază de Soare este cea mai mare unitate de învăţământ preşcolar din judeţul Dâmboviţa.

În acord cu principiile educației timpurii, Grădinița Rază de Soare consideră că fiecare copil este unic, nevoile lui sunt cerințe importante pentru educație, sunt diferite de la un copil la altul și de la o perioadă la alta. Achizițiile copilului în primii ani de viață sunt enorme și decisive. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile de învățare situaționale, fiecare act de îngrijire este un demers educativ, iar interacțiunea activă cu adultul este definitorie.

Grădinița Rază de Soare este locul prieteniei, iubirii și libertății. Aici, fiecare copil va fi apreciat și iubit pentru ceea ce este el însuși, cu toate năzdrăvăniile fără de care copilăria n-ar mai exista.

Grădinița noastră își desfășoară activitatea utilizând Curriculum-ul pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, scrisorile metodice care apar la începutul fiecărui an școlar și Legea Educației Naționale nr 1/ 2011, venind în completarea acestora cu o paletă largă de ateliere de dezvoltare personală, activități opționale și extracurriculare. La Rază de Soare, fiecare copil este întâmpinat cu caldură, este învațat cu răbdare și este îmbrățișat cu iubire. Bucuria jocului, a întâlnirii cu prietenii și a descoperirii aventurii sunt parte a unei copilării magice.

Îi asteptăm pe copii într-o lume de basm, a jocurilor copilăriei noastre, într-o lume a bucuriei. Copiii de la Rază de Soare sunt fericiți și isteți, iar grădinița noastră este un loc special în care se leagă numeroase prietenii.

Vino și tu în universul fermecat al copilăriei, prietene drag, copil iubit!


ISTORICUL GRĂDINIŢEI

Prin Decizia Consiliului Popular Judeţean nr 526/ 69 se deschide în anul 1969 Grădiniţa cu program prelungit nr 8 din Târgovişte, cu un efectiv de 250 de copii, cuprinşi în 8 grupe de preşcolari (3-6 ani). În anul 1976, dat fiind solicitările de cuprindere a copiilor în grădiniţă, s-a dat în folosinţă încă un corp de clădire cu 4 săli de clasă, tot cu program prelungit. Între anii 2002 – 2003, grădiniţa a funcţionat cu cel mai mare număr de grupe din istoria ei: 19 grupe (program prelungit şi program normal).

Din anul 2000, s-a înfiinţat o grupă de copii cu CES, care aparţine Şcolii Speciale din Târgovişte. Grădiniţa a avut personalitate juridică de la înfiintare până în aprilie 1982, când a trecut sub patronatul Combinatului de Oţeluri Speciale Târgovişte până la 1 ianuarie 1997 şi a obţinut titlul de unitate reprezentativă.

Amplasată în microraionul 9, lângă Şcoala nr 8 Mihai Viteazul, este cea mai mare unitate de învăţământ preşcolar din judeţul Dâmboviţa. În ţară există doar 2 unităţi preşcolare cu această arhitectură deosebită (fiecare sală de grupă are sală de mese şi grup sanitar propriu).

De-a lungul timpului, în grădiniţă au funcţionat şi grupe cu orar normal, dar o perioadă foarte scurtă. În 1968 a fost înfiinţată creşa, care a aparţinut grădiniţei până în anul 2009, iar unitatea a funcţionat până la această dată sub denumirea Grădiniţa nr 8 cuplată cu creşa. Începând cu anul 1970, a devenit grădiniţă de aplicaţie a Liceului Pedagogic, azi Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino, unde elevii au susţinut practică pedagogică, îndrumaţi de educatoare. Cadre didactice din gradiniţă au îndrumat practică pedagogică şi pentru elevele Colegiului particular Cristian Ersek.

La 21 octombrie 2005, Grădiniţa nr 8 a primit o nouă denumire – Grădiniţa “Rază de Soare”. În prezent, în grădiniţă sunt înscrişi 318 de copii de 3-6 ani care îşi desfăşoară activitatea în sistem de învăţământ tradiţional (10 grupe) si în alternativa Step by step (3 grupe). Personalul didactic a absolvit diverse cursuri de formare in specialitate: Metoda proiectelor, Educati asa!, Educatia incluziva, Educatia incluziva multiculturala, TIC, Gradinita si comunitatea, Noi abordari ale educatiei timpurii, cursuri de metodisti, mentori, formatori. Cadre didactice din gradinita noastra sunt membri ai unor comisii de evaluare pentru concursul de titularizare in invatamant, in cadrul unor concursuri si programe judetene.