Resurse umane

 

PERSONALUL DIDACTIC, format din director, 26 educatoare, 1 profesor psihopedagog, 1 profesor logoped, are o bună pregătire profesională şi este preocupat de propria formare şi dezvoltare:

 

  • Gradul didactic definitiv:  1 cadru didactic
  • Gradul didactic al II-lea:  4 cadre didactice
  • Gradul didactic I : 21 cadre didactice
  • Studii superioare: 25 cadre didactice
  • Formatori: prof. Ene Ana-Maria și prof. Ciulei Florentina
  • Mentori: prof. Cristea Liliana
  • Metodişti IȘJ (învățământ preșcolar): prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Olteanu Ancuța Georgeta și prof. Cuculea Nicoleta Cătălina
  • Experţi în management educațional: prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Moldoveanu Elisabeta, prof. Cuculea Nicoleta Cătălina, prof. Olteanu Ancuța Georgeta și prof. Cristea Liliana
  • Responsabili de cerc pedagogic: prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina și prof. Cuculea Nicoleta Cătălina
  • Membri în Consiliul Consultativ IȘJ (învățământ preșcolar): prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Cuculea Nicoleta Cătălina

Personalul administrativ si de îngrijire este format din 19 persoane: 1 administrator financiar (contabil),  1 administrator patrimoniu, 2 bucătărese, 1 muncitor de întreţinere, 13 îngrijitoare, 1 spălătoreasă.

Asistenţa medicală este asigurată de 2 asistente medicale coordonate de medicul școlar al gradiniței.