AN SCOLAR 2017-2018

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2018-2019

 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT“RAZĂ DE SOARE”ALEXANDRU VASILESCU NR.7, TÂRGOVIŞTE

  Web: www.gradinita-razadesoare.ro

  Email: razadesoare2006@yahoo.com

  Tel:0245631998/ 0732100284

  • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2018-2019)=330copii (grupa mică-75 copii, grupa mijlocie-123 copii, grupa mare-132 copii).
  • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2018-2019 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 21 mai 2018 în baza adresei M.E.N. 30062/27.04.2018.Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
  • Locuri disponibile:

  – pentru grupa mică(3-4 ani)=75 locuri

  – pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 17 locuri

  – pentru grupa mare (5-6 ani)= 6 locuri

  În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

  • Criteriile gererale sunt:
  • Copil orfan de ambii părinţi;
  • Copil orfan de un singur părinte;
  • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
  • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

  REINSCRIERE: 07.05.2018

  INSCRIERE: 21.05.2018

  • Acte necesare înscriere:

  Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

  Copie certifiat de naştere copil

  Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

  Adeverinţă de salariat părinte

  Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2018 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).
  Director,

  Prof. Cuculea Catalina

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2018-2019