Programe si Proiecte Educationale Nationale

Ziua Națională a Lecturii la Grădinița Rază de Soare – 15 februarie 2022
Programe si Proiecte Educationale Nationale:
 • Curcubeul Schimbarii, 2013-2016
 • Proiectul Spring Day 2006 in Europe a fost desfăşurat de Grădiniţa Rază de Soare, alături de comunitatea locală, finalizându-se cu un spectacol dedicat zilei Europei şi cu inserări pe internet: Propunerea mea pentru Europa – Alimentaţia sănătoasă şi Drepturile copilului, pe forum: impresii în urma derulării Programului Educăm aşa!, Poemul Păcii, Raportul final – Noi, alături de U.E., participarea la acţiunile PROEUROPA, cu programul artistic şi videoclipul Târgovişte – Mileniul III creştin în Europa.
 • Proiectul Perfecţionarea educatoarelor, iniţierea copiilor şi a părinţilor pentru activităţi psihosenzoriale, de comunicare nonverbală şi verbală 11 – 10.12.1999, coordonat de UNICEF şi M.E.C., s-a desfăşurat experimental pe un lot de 40 copii de la Grădiniţa nr 8, beneficiind de consultanţă din partea actorului Jelescu Nicolae din Republica Moldova.
 • Proiect internaţional Best friends cu Grădiniţa Sheperds Hills Nursery din Londra, Anglia (2008 – 2010).
 • Proiectul Educarea limbajului scris – citit la preşcolari prin intermediul ariei Mediu – Bibliotecă, derulat experimental la Grădiniţa nr 8 Târgovişte, prin colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, reprezentat de doamna Magdalena Dumitrana, cercetător ştiinţific.
 • În 2002, în grădiniţă s-a desfăşurat un schimb de experienţă cu reprezentanţi culturali ai Norvegiei şi Suediei, în colaborare cu Clubul Soroptimist Internaţional Târgovişte, care a organizat proiectul umanitar Copiii pentru copii sinistraţi Programul de Educaţie Timpurie pe Arii de Stimulare coordonaM.EUInstitutul Olandez NIZW (1998 – 2002).
 • Proiectul Drumul muzicii spre sufletul copilului în colaborare cu Liceul de Muzică şi Arte Plastice Balaşa Doamna finalizat cu videoclipul Târgovişte – Mileniul III crestin în Europa.
 • Proiectul Educaţia prin şi pentru carte la vârstele timpurii;
 • Educaţia permanentă a părinţilor prin metoda Educăm aşa!, în colaborare cu UNICEF şi Fundaţia Copiii noştri (anual, începând din 1998).
 • Alternativa educaţională după metoda lui Piter Pitersson – Planul JENA, coordonată de d-na Monica Ciucurean de la Centrul de Educaţie Preşcolară din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, a fost experimentată în grădiniţă în anul şcolar 2001 – 2002. În cadrul acestei alternative, unitatea noastă a fost unitate pilot şi s-a supus “Evaluării instituţionale în legătură cu derularea Planului JENA”.
 • Programul de alternativă educaţională Step by Step (anual, începând din 2004) – 3 grupe în prezent.
 • Proiectul Naţional de Educaţie pentru dezvoltare durabilă Idei verzi pentru Alfabetizarea Ecologică a Populaţiei AEP – Reciclează, Refoloseşte, Reutilizează (2008 – 2009).
 • Proiectul de stimulare a interesului pentru educaţie fizică şi sport Kalokagathia (2007). Programul Naţional de Educaţie Ecologică Ecogrădiniţa (2003 – 2005).
 • Concursul Câştigi uşor cu Wiesana Junior (2006)