Hotarari CA

Hotărâre nr. 10 din 21.06.2024

Hotărâre nr. 9 din 07.06.2024

Hotărâre nr. 8 din 04.06.2024

Hotărâre nr. 7 din 15.05.2024

Hotărâre nr. 6 din 11.04.2024

Hotărâre nr. 5 din 18.03.2024

Hotărâre nr. 4 din 13.03.2024

Hotărâre nr. 3 din 15.02.2024

Hotărâre nr. 2 din 30.01.2024

Hotărâre nr. 1 din 25.01.2024

Hotărâre nr. 26 din 08.11.2023

Hotărâre nr. 25 din 26.10.2023

Hotărâre nr. 24 din 08.11.2023

Hotărâre nr. 23 din 26.10.2023

Hotărâre nr. 22 din 17.10.2023

Hotărâre nr. 21 din 11.10.2023

Hotărâre nr. 20 din 03.10.2023

Hotărâre nr. 19 din 29.09.2023

Hotărâre nr. 18 din 21.09.2023

Hotărâre nr. 17 din 14.09.2023

Hotărâre nr. 16 din 08.09.2023

Hotărâre nr. 15 din 06.09.2023

Hotărâri C. A.

Hotărârea nr 14 din 30.06.2023
Hotărârea nr 13 din 19.06.2023
Hotărârea nr 12 din 14.06.2023
Hotărârea nr 11 din 09.06.2023
Hotărârea nr 10 din 19.05.2023
Hotărârea nr 09 din 17.05.2023
Hotărârea nr 08 din 03.05.2023
Hotărârea nr 07 din 04.04.2023
Hotărârea nr 06 din 14.03.2023
Hotărârea nr. 05 din 20.02.2023
Hotărârea nr. 04 din 15.02.2023
Hotărârea nr. 03 din 08.02.2023
Hotărârea nr. 02 din 27.01.2023
Hotararea 01 din 17.01.2023
Hotararea 24 din 08.12.2022
Hotararea 23 din 25.11.2022
Hotararea 22 din 14.11.2022
Hotararea 21 din 20.10.2022
Hotararea 20 din 14.10.2022
Hotararea 19 din 30.09.2022
Hotararea 18 din 27.09.2022
Hotararea 17 din 07.09.2022
Hotararea 16 din 06.09.2022
Hotararea 15 din 01.09.2022
Hotararea 14 din 22.07.2022
Hotararea 13 din 21.07.2022
Hotararea 12 din 27.06.2022
Hotararea 11 din 24.06.2022
Hotararea 10 din 07.06.2022
Hotararea 9 din 06.06.2022
Hotararea 8 din 17.05.2022
Hotararea 7 din 13.05.2022
Hotararea 6 din 06.05.2022
Hotararea 5 din 19.04.2022
Hotararea 4 din 14.04.2022
Hotararea 3 din 25.03.2022
Hotararea 2 din 14.03.2022
Hotararea 1 din 31.01.2022

Consiliul de administratie

DECIZIA NR. 42/ 06.10.2021

privind constituirea Consiliului de administrație al Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare, Târgoviște

 

În conformitate cu prevederile:

  • Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 2020,

Având în vedere:

  • Ordinul ME 5154 publicat în Monitorul oficial nr 887/ 15.09.2021, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
  • HCL nr. 41/ 27.02.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
  • În baza dispoziției nr. 1919/ 01.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Târgoviște în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
  •  În baza dispoziției nr. 279/ 30.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în CA,
  •  În baza rezultatului votului consiliului profesoral din cadrul Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște întrunit în data de 09.09.2020,
  • În baza adresei nr 91/ 24.09.2021 privind desemnarea reprezentantului FSE în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
  • În baza rezultatului votului membrilor consiliului reprezentativ al părinților din cadrul Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște întrunit în data de 04.10.2020,
  • Conform hotărârii CA al ISJ Dâmbovița nr. 59/ 25.08.2021, privind numărul de membri CA din unitățile de învățământ,

Directorul Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare, Târgoviște, prof. Ene Ana – Maria, numit prin decizia Inspectorului Şcolar General al ISJ Dâmboviţa nr. 1395 din 19.08.2021,

 

DECIDE:

Art.1. Cu data prezentei decizii se constituie Consiliul de administrație al Grădiniței PP Rază de Soare din localitatea Târgoviște cu următoarea componență:
Președinte: director, prof. Ene Ana – Maria
Prof. Olteanu Ancuța – reprezentant al cadrelor didactice
Prof. Cuculea Nicoleta Cătălina – reprezentant al cadrelor didactice
Ion Alina – reprezentant al părinţilor
Iolu Adriana – reprezentant al părinţilor
Marcela Iordache – reprezentant al primarului
Ștefan Loredana Mariana – reprezentant al Consiliului local
Liderii sindicali: Ciulei Florentina (FEN) și Măruntu Carmen (SLI) – observatori

Art. 2. A fost desemnat secretar al consiliului de administrație, prof. Gheorghe Angelica Maria

Art.3. Prezentul consiliu de administrație își desfășoară activitatea în anul școlar 2021 – 2022 până la constituirea noului consiliu de administrație în anul școlar 2022 – 2023

Art.4. Membrii consiliului de administrație și secretarul desemnat duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Director,
Prof. Ene Ana – Maria