ACTIVITATEA UNEI ZILE

06.00 – 08.20: sosirea copiilor la grădiniță

08.30 – 09.00: servirea mic-dejunului

09.00 – 11.20: activități de dezvoltare personală, activități liber alese, activități pe domenii experiențiale, activități outdoor (desfășurate cu educatoarea); activități opționale, activități de consiliere psiho-pedagogică cu consilierul grădiniței

11.40 – 12.10: servirea prânzului

12.30 – 15.00: somn și odihnă

15.10 – 15.25: servirea gustării

15.25 – 17.00: plecarea acasă a copiilor

VIZIUNEA

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZA DE SOARE“
TÂRGOVIȘTE

”Împreună pentru educația copiilor noștri, împreună pentru viitor!”

 

          Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște îşi propune să descopere, să dezvolte și să promoveze potențialul nativ al fiecarui copil oferindu-i totodată posibilitatea de a se bucura de toate șansele pe care le oferă educația. Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.

MISIUNEA

MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE”
TÂRGOVIȘTE

 

          Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie incluzivă și de calitate, oferind un mediu educaţional sigur, stimulativ, centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat cu familia și cu comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea, în vederea integrării și adaptării cu succes în activitatea școlară viitoare și în societatea în continuă schimbare.
Ne dorim să fim o grădiniță în care:
– copiii se manifestă liber, zâmbesc, cântă, lucrează în ritmul propriu, găsesc BUCURIA;
– părinții sunt bineveniți și alături oricând de educatoare și de copii, deoarece formăm o ECHIPĂ;
– toți sunt importanți (adulți, copii) și fiecare are propria lui VALOARE.

Oferta 2020-2021

(mai mult…)

Oferta educațională 2020-2021 (vezi .PDF)

VIZIUNEA

“Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el”. Grădiniţa cu Program Prelungit Rază de Soare Târgovișteîşi propune sădescopere, să dezvolte şi să promoveze potenţialul nativ al fiecărui copil, oferindu-i totodată posibilitatea de ase bucura de toate şansele pe care le oferă educaţia.

Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.


MISIUNEA

Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie  incluzivă şi de calitate, oferind un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat şi în colaborare cu familia şi comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea.

Grădiniţa „Rază de Soare” Târgoviște îşi propune să fie locul unde copilul găseşte o lume în care se poate manifesta liber în compania celor de-o vârstă cu el şi în care adultul, respectiv educatorul, să ia în serios întrebările şi acţiunile lui, făcându-l conştient de sentimentul autonomiei şi valorilor proprii.          

Ne dorim să fim o grădiniţă:

– în care copiii zâmbesc, cântă şi se mişcă;

– în care părinţii sunt bineveniţi şi alături oricând de educatoare şi copii;

– în care toţi sunt importanţi (adulţi, copii) şi fiecare are propria lui valoare.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Demersul educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului. Activităţile din curriculumul naţional sunt desfăşurate integrat si interdisciplinar, dând unitate si continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii:

 • educaţia pentru ştiinţă, prin activităţi de cunoaştere a mediului înconjurător şi activităţi cu conţinut matematic;
 • educaţia limbajului şi a comunicării orale;
 • educaţia psiho-motrică, prin activităţi sportive şi de pregătire a motricităţii fine necesară scrierii;
 • educaţia artistico-plastică, prin activităţi de muzică, desen, pictură, modelaj;
 • educaţia pentru societate, prin activităţi moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodăreşti, de educare a unui comportament ecologic.

Curriculum la decizia grădiniţei propune activităţi opţionale susţinute de către educatoare (Educaţie financiară, Educaţie ecologică, Matematică distractivă, În lumea poveştilor, Ne jucăm în culori, Creatori de modă, Codul bunelor maniere, Creionul fermecat etc.)


Grădiniţa Rază de Soare, Târgovişte este situată în apropiere de Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Mihai Viteazul şi funcţionează în 2 clădiri construite în 1969, respectiv 1972. Capacitatea grădiniţei este de 380 de locuri, distribuite în 13 grupe: 10 grupe în program tradiţional, 3  în alterativa Step By Step.

Este grădiniţă de aplicaţie pentru Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino din anul 1970, aici desfăşurându-şi practica pedagogică viitoarele educatoare şi învăţătoare.

(mai mult…)

ÎNSCRIERI 2019-2020

AN SCOLAR 2018-2019

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“RAZĂ DE SOARE”

ALEXANDRU VASILESCU NR.7, TÂRGOVIŞTE

Web: www.gradinita-razadesoare.ro

Email: razadesoare2006@yahoo.com

Tel:0245631998/ 0732100284

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2019-2020

 • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2019-2020)=365copii (grupa mică-100 copii, grupa mijlocie-123 copii, grupa mare-142 copii).
 • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2019-2020 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 20 mai 2019 în baza adresei M.E.N. 30367/11.04.2019.Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
 • Locuri disponibile:

– pentru grupa mică(3-4 ani)=100 locuri

– pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 5 locuri

– pentru grupa mare (5-6 ani)= 0 locuri

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

 • Criteriile gererale sunt:
 • Copil orfan de ambii părinţi;
 • Copil orfan de un singur părinte;
 • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
 • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

 REINSCRIERE: 06.05.2019

INSCRIERE: 20.05.2019

 • Acte necesare înscriere:

Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

Copie certificat de naştere copil

Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

Adeverinţă de salariat părinte

Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2019 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).

Director,

Prof. Cuculea Catalina

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2018-2019

AN SCOLAR 2017-2018

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2018-2019

 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT“RAZĂ DE SOARE”ALEXANDRU VASILESCU NR.7, TÂRGOVIŞTE

  Web: www.gradinita-razadesoare.ro

  Email: razadesoare2006@yahoo.com

  Tel:0245631998/ 0732100284

  • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2018-2019)=330copii (grupa mică-75 copii, grupa mijlocie-123 copii, grupa mare-132 copii).
  • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2018-2019 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 21 mai 2018 în baza adresei M.E.N. 30062/27.04.2018.Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
  • Locuri disponibile:

  – pentru grupa mică(3-4 ani)=75 locuri

  – pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 17 locuri

  – pentru grupa mare (5-6 ani)= 6 locuri

  În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

  • Criteriile gererale sunt:
  • Copil orfan de ambii părinţi;
  • Copil orfan de un singur părinte;
  • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
  • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

  REINSCRIERE: 07.05.2018

  INSCRIERE: 21.05.2018

  • Acte necesare înscriere:

  Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

  Copie certifiat de naştere copil

  Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

  Adeverinţă de salariat părinte

  Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2018 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).
  Director,

  Prof. Cuculea Catalina

ÎNSCRIERI 2017-2018

An scolar 2016-2017

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2017-2018

 

 • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2017-2018)=330copii (grupa mică-84copii, grupa mijlocie-98copii, grupa mare-148copii).
 • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2017-2018 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 22 mai 2017 în baza adresei M.E.N. 30924/26.04.2017 şi adresei I.S.J. nr.364/M/27.04.2017.
 • Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
 • Locuri disponibile:

– pentru grupa mică(3-4 ani)=84 locuri

– pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 6 locuri

– pentru grupa mare (5-6 ani)= 23 locuri

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Criteriile gererale sunt:

 • Copil orfan de ambii părinţi;
 • Copil orfan de un singur părinte;
 • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
 • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

19 iunie 2017- afişarea copiilor înscrişi  în etapa I în grădiniţă

31 iulie 2017- afişarea copiilor inscrişi în etapa a II-a în grădiniţă

31 august 2017- afişarea grupelor constituite pentru anul şcolar 2017-2018

 • Acte necesare înscriere:

Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

Copie certifiat de naştere copil

Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

Adeverinţă de salariat părinte

Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2017 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).

 

Director,

Prof. Cuculea Catalina

ÎNSCRIERI 2016-2017

Dragi parinti,

Pe 1 septembrie 2016,  Gradinita “Raza de Soare” isi deschide larg portile pentru a primi copiii dornici de a se aventura din nou pe caile cunoasterii si ale bucuriei. Pentru aceasta informam parintii ca la intrarea in colectivitate a copilului prescolar va trebui sa prezinte la cabinetul medical urmatoarele documente:

– aviz medical  – apt de intrare in colectivitate

– adeverinta medicala – fisa ce cuprinde informatii despre starea de sanatate a copilului

– copie dupa fisa cu vaccinarile copilului

Toate aceste documente se pot procura de la medicul de familie. 

Va asteptam cu drag!

                                                  An scolar 2015-2016

PENTRU ASIGURAREA CUPRINDERII COPIILOR CU VARSTE INTRE 3 SI 6 ANI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR SE DERULEAZA, SUCCESIV, URMATOARELE ETAPE:

 

ETAPA DE REINSCRIERE: 04.05.2016- 20.05.2016

 

PRIMA ETAPA DE INSCRIERE: 23.05.2016- 17.06.2016

 

A DOUA ETAPA DE INSCRIERE: 27.06.2016- 29.06.2016

 

Numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017: 330

 • Grupa mare: 118 (5 grupe mari)
 • Grupa mijlocie: 121 (5 grupe mijlocii)
 • Grupa mica: 91 (4 grupe mici)

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

– Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti;

– Existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

– Existenta unui frate/ a unei surori inmatriculat/ inmatriculate in gradinita;

– Existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE :

 • Domiciliul parintilor in circumscriptia gradinitei – dovada: copie C. I. parinte;

ORARUL REINSCRIERILOR/ INSCRIERILOR:  ZILNIC, IN PERIOADA MENTIONATA , INTRE ORELE 9.00 SI 13. 00.