ANUNȚ ÎNSCRIERE 2023


În atenția părinților care doresc 𝙄𝙉𝙎𝘾𝙍𝙄𝙀𝙍𝙀𝘼 copiilor de vârstă preșcolară în grădinița noastră, în anul școlar 2023-2024!

 

Etapele de înscriere:

 

Etapa I

Faza 1: 15 – 20 iunie 2023

Faza 2: 21 – 26 iunie 2023

Faza 3: 27 – 30 iunie 2023

 

Etapa II

03 – 18 iulie 2023

 

Etapa de ajustări

20 – 30 august 2023

 

✅️Dosarele se vor depune la sediul grădiniței ( Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște) de luni până vineri  între orele 09.00 – 15.00.

 

𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗔𝗥𝗘 ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ:

 

 • Dosar de carton;
 • Cerere-tip de înscriere (descarcă cererea);
 • Copie certificat de naștere al copilului;
 • Copie carte de identitate ale părinților/reprezentanți legali/tutore;
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru fiecare dintre părinți/ reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentințe/ Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • Declarație olografă (scrisă de mână și semnată) de către celălalt părinte (în cazul divorțului/ necăsătoriei) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ;
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice.

 

 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 2. b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
 3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 5. e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 6. f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
 7. g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 8. h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

CRITERIILE SPECIFICE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are frate/ soră la școala și/ sau creșa din vecinătatea grădiniței (Școala Mihai Viteazul/ Creșa Prichindel).

 

 

Vă așteptăm!🤗

Înscrierea și reînscrierea a copiilor în grădiniță

Stimați părinți,
Metodologia de înscriere și reînscriere a copiilor în grădiniță, pentru anul școlar 2023-2024 a fost primită în unitățile de învățământ.
Reînscrierea copiilor se va realiza în perioada 06 -14 iunie, iar înscrierea copiilor va avea loc în perioada 15 – 30 iunie, conform calendarului din metodologie.
Reînscrierea preșcolarilor din unitatea noastră se va realiza în baza unei cereri tip pe care o veți primi spre completare la grupa unde aveți copilul înscris.
Vă așteptăm cu drag!

ACTIVITATEA UNEI ZILE

06.00 – 08.20: sosirea copiilor la grădiniță

08.30 – 09.00: servirea mic-dejunului

09.00 – 11.20: activități de dezvoltare personală, activități liber alese, activități pe domenii experiențiale, activități outdoor (desfășurate cu educatoarea); activități opționale, activități de consiliere psiho-pedagogică cu consilierul grădiniței

11.40 – 12.10: servirea prânzului

12.30 – 15.00: somn și odihnă

15.10 – 15.25: servirea gustării

15.25 – 17.00: plecarea acasă a copiilor

VIZIUNEA

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZA DE SOARE“
TÂRGOVIȘTE

”Împreună pentru educația copiilor noștri, împreună pentru viitor!”

 

          Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște îşi propune să descopere, să dezvolte și să promoveze potențialul nativ al fiecarui copil oferindu-i totodată posibilitatea de a se bucura de toate șansele pe care le oferă educația. Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.