ANUNȚ ÎNSCRIERE 2023


În atenția părinților care doresc 𝙄𝙉𝙎𝘾𝙍𝙄𝙀𝙍𝙀𝘼 copiilor de vârstă preșcolară în grădinița noastră, în anul școlar 2023-2024!

 

Etapele de înscriere:

 

Etapa I

Faza 1: 15 – 20 iunie 2023

Faza 2: 21 – 26 iunie 2023

Faza 3: 27 – 30 iunie 2023

 

Etapa II

03 – 18 iulie 2023

 

Etapa de ajustări

20 – 30 august 2023

 

✅️Dosarele se vor depune la sediul grădiniței ( Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște) de luni până vineri  între orele 09.00 – 15.00.

 

𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗔𝗥𝗘 ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ:

 

 • Dosar de carton;
 • Cerere-tip de înscriere (descarcă cererea);
 • Copie certificat de naștere al copilului;
 • Copie carte de identitate ale părinților/reprezentanți legali/tutore;
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru fiecare dintre părinți/ reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentințe/ Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • Declarație olografă (scrisă de mână și semnată) de către celălalt părinte (în cazul divorțului/ necăsătoriei) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ;
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice.

 

 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 2. b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
 3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 5. e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 6. f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
 7. g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 8. h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

CRITERIILE SPECIFICE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are frate/ soră la școala și/ sau creșa din vecinătatea grădiniței (Școala Mihai Viteazul/ Creșa Prichindel).

 

 

Vă așteptăm!🤗

Înscrierea și reînscrierea a copiilor în grădiniță

Stimați părinți,
Metodologia de înscriere și reînscriere a copiilor în grădiniță, pentru anul școlar 2023-2024 a fost primită în unitățile de învățământ.
Reînscrierea copiilor se va realiza în perioada 06 -14 iunie, iar înscrierea copiilor va avea loc în perioada 15 – 30 iunie, conform calendarului din metodologie.
Reînscrierea preșcolarilor din unitatea noastră se va realiza în baza unei cereri tip pe care o veți primi spre completare la grupa unde aveți copilul înscris.
Vă așteptăm cu drag!

ACTIVITATEA UNEI ZILE

06.00 – 08.20: sosirea copiilor la grădiniță

08.30 – 09.00: servirea mic-dejunului

09.00 – 11.20: activități de dezvoltare personală, activități liber alese, activități pe domenii experiențiale, activități outdoor (desfășurate cu educatoarea); activități opționale, activități de consiliere psiho-pedagogică cu consilierul grădiniței

11.40 – 12.10: servirea prânzului

12.30 – 15.00: somn și odihnă

15.10 – 15.25: servirea gustării

15.25 – 17.00: plecarea acasă a copiilor

VIZIUNEA

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZA DE SOARE“
TÂRGOVIȘTE

”Împreună pentru educația copiilor noștri, împreună pentru viitor!”

 

          Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște îşi propune să descopere, să dezvolte și să promoveze potențialul nativ al fiecarui copil oferindu-i totodată posibilitatea de a se bucura de toate șansele pe care le oferă educația. Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.

MISIUNEA

MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZĂ DE SOARE”
TÂRGOVIȘTE

 

          Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie incluzivă și de calitate, oferind un mediu educaţional sigur, stimulativ, centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat cu familia și cu comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea, în vederea integrării și adaptării cu succes în activitatea școlară viitoare și în societatea în continuă schimbare.
Ne dorim să fim o grădiniță în care:
– copiii se manifestă liber, zâmbesc, cântă, lucrează în ritmul propriu, găsesc BUCURIA;
– părinții sunt bineveniți și alături oricând de educatoare și de copii, deoarece formăm o ECHIPĂ;
– toți sunt importanți (adulți, copii) și fiecare are propria lui VALOARE.

Oferta 2020-2021

Oferta educațională 2020-2021 (vezi .PDF)

VIZIUNEA

“Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el”. Grădiniţa cu Program Prelungit Rază de Soare Târgovișteîşi propune sădescopere, să dezvolte şi să promoveze potenţialul nativ al fiecărui copil, oferindu-i totodată posibilitatea de ase bucura de toate şansele pe care le oferă educaţia.

Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.


MISIUNEA

Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie  incluzivă şi de calitate, oferind un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat şi în colaborare cu familia şi comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea.

Grădiniţa „Rază de Soare” Târgoviște îşi propune să fie locul unde copilul găseşte o lume în care se poate manifesta liber în compania celor de-o vârstă cu el şi în care adultul, respectiv educatorul, să ia în serios întrebările şi acţiunile lui, făcându-l conştient de sentimentul autonomiei şi valorilor proprii.          

Ne dorim să fim o grădiniţă:

– în care copiii zâmbesc, cântă şi se mişcă;

– în care părinţii sunt bineveniţi şi alături oricând de educatoare şi copii;

– în care toţi sunt importanţi (adulţi, copii) şi fiecare are propria lui valoare.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Demersul educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului. Activităţile din curriculumul naţional sunt desfăşurate integrat si interdisciplinar, dând unitate si continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii:

 • educaţia pentru ştiinţă, prin activităţi de cunoaştere a mediului înconjurător şi activităţi cu conţinut matematic;
 • educaţia limbajului şi a comunicării orale;
 • educaţia psiho-motrică, prin activităţi sportive şi de pregătire a motricităţii fine necesară scrierii;
 • educaţia artistico-plastică, prin activităţi de muzică, desen, pictură, modelaj;
 • educaţia pentru societate, prin activităţi moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodăreşti, de educare a unui comportament ecologic.

Curriculum la decizia grădiniţei propune activităţi opţionale susţinute de către educatoare (Educaţie financiară, Educaţie ecologică, Matematică distractivă, În lumea poveştilor, Ne jucăm în culori, Creatori de modă, Codul bunelor maniere, Creionul fermecat etc.)


Grădiniţa Rază de Soare, Târgovişte este situată în apropiere de Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Mihai Viteazul şi funcţionează în 2 clădiri construite în 1969, respectiv 1972. Capacitatea grădiniţei este de 380 de locuri, distribuite în 13 grupe: 10 grupe în program tradiţional, 3  în alterativa Step By Step.

Este grădiniţă de aplicaţie pentru Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino din anul 1970, aici desfăşurându-şi practica pedagogică viitoarele educatoare şi învăţătoare.

(mai mult…)

ÎNSCRIERI 2019-2020

AN SCOLAR 2018-2019

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“RAZĂ DE SOARE”

ALEXANDRU VASILESCU NR.7, TÂRGOVIŞTE

Web: www.gradinita-razadesoare.ro

Email: razadesoare2006@yahoo.com

Tel:0245631998/ 0732100284

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2019-2020

 • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2019-2020)=365copii (grupa mică-100 copii, grupa mijlocie-123 copii, grupa mare-142 copii).
 • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2019-2020 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 20 mai 2019 în baza adresei M.E.N. 30367/11.04.2019.Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
 • Locuri disponibile:

– pentru grupa mică(3-4 ani)=100 locuri

– pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 5 locuri

– pentru grupa mare (5-6 ani)= 0 locuri

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

 • Criteriile gererale sunt:
 • Copil orfan de ambii părinţi;
 • Copil orfan de un singur părinte;
 • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
 • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

 REINSCRIERE: 06.05.2019

INSCRIERE: 20.05.2019

 • Acte necesare înscriere:

Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

Copie certificat de naştere copil

Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

Adeverinţă de salariat părinte

Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2019 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).

Director,

Prof. Cuculea Catalina