AN SCOLAR 2018-2019

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

“RAZĂ DE SOARE”

ALEXANDRU VASILESCU NR.7, TÂRGOVIŞTE

Web: www.gradinita-razadesoare.ro

Email: razadesoare2006@yahoo.com

Tel:0245631998/ 0732100284

ANUNŢ ÎNSCRIERI 2019-2020

  • Capacitatea grădiniţei (conform planului de şcolarizare aprobat de ISJ D-ţa pentru anul şcolar 2019-2020)=365copii (grupa mică-100 copii, grupa mijlocie-123 copii, grupa mare-142 copii).
  • Înscrierea peşcolarilor pentru anul 2019-2020 va avea loc între orele 9.00-14.00 de luni până vineri începând cu 20 mai 2019 în baza adresei M.E.N. 30367/11.04.2019.Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani ), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică ( copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
  • Locuri disponibile:

– pentru grupa mică(3-4 ani)=100 locuri

– pentru grupa mijlocie (4-5 ani)= 5 locuri

– pentru grupa mare (5-6 ani)= 0 locuri

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

  • Criteriile gererale sunt:
  • Copil orfan de ambii părinţi;
  • Copil orfan de un singur părinte;
  • Existenţa a unui frate/a unei surori în grădiniţă;
  • Existenţa unui certificat medical de încadrare în gradul de handicap a copilului.

 REINSCRIERE: 06.05.2019

INSCRIERE: 20.05.2019

  • Acte necesare înscriere:

Cerere tip (se primeşte de la grădiniţă)

Copie certificat de naştere copil

Copie carte identitate părinţi/tutori/reprezentanţi legali

Adeverinţă de salariat părinte

Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic şi fişa de vaccinări se vor prezenta în septembrie 2019 (documentele sunt obligatorii ca urmare a Ordinului M.S. 1002/M.E.C.T.S. 5057/2015).

Director,

Prof. Cuculea Catalina

ÎNSCRIERI 2019-2020