Hotărâri C. A.

Hotărâre nr. 05 din 20.02.2023
Hotărâre nr. 04 din 15.02.2023
Hotărâre nr. 03 din 08.02.2023
Hotărârea nr. 02 din 27.01.2023
Hotararea 01 din 17.01.2023
Hotararea 24 din 08.12.2022
Hotararea 23 din 25.11.2022
Hotararea 22 din 14.11.2022
Hotararea 21 din 20.10.2022
Hotararea 20 din 14.10.2022
Hotararea 19 din 30.09.2022
Hotararea 18 din 27.09.2022
Hotararea 17 din 07.09.2022
Hotararea 16 din 06.09.2022
Hotararea 15 din 01.09.2022
Hotararea 14 din 22.07.2022
Hotararea 13 din 21.07.2022
Hotararea 12 din 27.06.2022
Hotararea 11 din 24.06.2022
Hotararea 10 din 07.06.2022
Hotararea 9 din 06.06.2022
Hotararea 8 din 17.05.2022
Hotararea 7 din 13.05.2022
Hotararea 6 din 06.05.2022
Hotararea 5 din 19.04.2022
Hotararea 4 din 14.04.2022
Hotararea 3 din 25.03.2022
Hotararea 2 din 14.03.2022
Hotararea 1 din 31.01.2022

PDI 2016-2020

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2020-2024 (vezi .pdf)

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  2016-2020 STRATEGIA PROIECTULUI

1. MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT RAZĂ DE SOARE TÂRGOVIȘTE “Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie  incluzivă şi de calitate, oferind un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat şi în colaborare cu familia şi comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea.”

2. VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE “ TÂRGOVIȘTE “Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el.”

3.ŢINTELE STRATEGICE  

A) Reconsiderarea managementului preşcolar din perspectiva egalizării şanselor tuturor copiilor de socializare şi integrare şcolară, a descentralizării şi a creşterii autonomiei unităţii, a implementării și dezvoltării controlului managerial intern

B) Dezvoltarea profesională şi personală a resurselor umane ale grădiniţei pentru o educaţie incluzivă şi performantă

C) Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului grădiniţei, dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare în vederea asigurării stării de bine a copiilor

D) Optimizarea relaţiei grădiniţă–comunitate, îmbunătăţirea relaţiei grădiniţă – părinţi şi promovarea imaginii grădiniţei în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei în vederea asigurării unui act educaţional de calitate

Resurse umane

 

PERSONALUL DIDACTIC, format din director, 26 educatoare, 1 profesor psihopedagog, 1 profesor logoped, are o bună pregătire profesională şi este preocupat de propria formare şi dezvoltare:

 

 • Gradul didactic definitiv:  1 cadru didactic
 • Gradul didactic al II-lea:  4 cadre didactice
 • Gradul didactic I : 21 cadre didactice
 • Studii superioare: 25 cadre didactice
 • Formatori: prof. Ene Ana-Maria și prof. Ciulei Florentina
 • Mentori: prof. Cristea Liliana
 • Metodişti IȘJ (învățământ preșcolar): prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Olteanu Ancuța Georgeta și prof. Cuculea Nicoleta Cătălina
 • Experţi în management educațional: prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Moldoveanu Elisabeta, prof. Cuculea Nicoleta Cătălina, prof. Olteanu Ancuța Georgeta și prof. Cristea Liliana
 • Responsabili de cerc pedagogic: prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina și prof. Cuculea Nicoleta Cătălina
 • Membri în Consiliul Consultativ IȘJ (învățământ preșcolar): prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Cuculea Nicoleta Cătălina

Personalul administrativ si de îngrijire este format din 19 persoane: 1 administrator financiar (contabil),  1 administrator patrimoniu, 2 bucătărese, 1 muncitor de întreţinere, 13 îngrijitoare, 1 spălătoreasă.

Asistenţa medicală este asigurată de 2 asistente medicale coordonate de medicul școlar al gradiniței.

 

 

Resurse materiale

BAZA MATERIALĂ

 

 • 13 săli de grupă
 • Sală de mese și baie  proprie pentru fiecare grupă
 • Cabinet logopedic, de consiliere şcolară
 • Bibliotecă dotată cu cărţi, material didactic, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, pentru personalul unităţii
 • Mobilier modern
 • Materiale didactice, jucării, jocuri, aparatură audio-video, calculatoare
 • Curtea grădiniţei oferă mult loc pentru joc şi gimnastică
 • Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED) furnizează informaţii prin intermediul grădiniţei; este un centru de informare, comunicare, formare şi  diseminare, destinat familiilor cu copii mai mici de 7 ani; are ca punct central educaţia de calitate  a copiilor mici, atât în creşe şi grădiniţe, cât şi în familie şi pregătirea lor pentru viaţă.

 

Grădiniţa dispune de săli de grupă spaţioase, amenajate pe centre de interes:

 

 • Ştiinţă
 • Jocuri de constructii
 • Jocuri de masă/ Manipulative
 • Bibliotecă/ Afabetizare
 • Jocuri de rol/ Colţul păpuşii
 • Nisip şi apă
 • Masă luminoasă
 • Artă

 

 

Consiliul de administratie

DECIZIA NR. 42/ 06.10.2021

privind constituirea Consiliului de administrație al Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare, Târgoviște

 

În conformitate cu prevederile:

 • Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 2020,

Având în vedere:

 • Ordinul ME 5154 publicat în Monitorul oficial nr 887/ 15.09.2021, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
 • HCL nr. 41/ 27.02.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
 • În baza dispoziției nr. 1919/ 01.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Târgoviște în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
 •  În baza dispoziției nr. 279/ 30.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în CA,
 •  În baza rezultatului votului consiliului profesoral din cadrul Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște întrunit în data de 09.09.2020,
 • În baza adresei nr 91/ 24.09.2021 privind desemnarea reprezentantului FSE în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
 • În baza rezultatului votului membrilor consiliului reprezentativ al părinților din cadrul Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște întrunit în data de 04.10.2020,
 • Conform hotărârii CA al ISJ Dâmbovița nr. 59/ 25.08.2021, privind numărul de membri CA din unitățile de învățământ,

Directorul Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare, Târgoviște, prof. Ene Ana – Maria, numit prin decizia Inspectorului Şcolar General al ISJ Dâmboviţa nr. 1395 din 19.08.2021,

 

DECIDE:

Art.1. Cu data prezentei decizii se constituie Consiliul de administrație al Grădiniței PP Rază de Soare din localitatea Târgoviște cu următoarea componență:
Președinte: director, prof. Ene Ana – Maria
Prof. Olteanu Ancuța – reprezentant al cadrelor didactice
Prof. Cuculea Nicoleta Cătălina – reprezentant al cadrelor didactice
Ion Alina – reprezentant al părinţilor
Iolu Adriana – reprezentant al părinţilor
Marcela Iordache – reprezentant al primarului
Ștefan Loredana Mariana – reprezentant al Consiliului local
Liderii sindicali: Ciulei Florentina (FEN) și Măruntu Carmen (SLI) – observatori

Art. 2. A fost desemnat secretar al consiliului de administrație, prof. Gheorghe Angelica Maria

Art.3. Prezentul consiliu de administrație își desfășoară activitatea în anul școlar 2021 – 2022 până la constituirea noului consiliu de administrație în anul școlar 2022 – 2023

Art.4. Membrii consiliului de administrație și secretarul desemnat duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Director,
Prof. Ene Ana – Maria