DECIZIA NR. 42/ 06.10.2021

privind constituirea Consiliului de administrație al Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare, Târgoviște

 

În conformitate cu prevederile:

  • Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  • Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 2020,

Având în vedere:

  • Ordinul ME 5154 publicat în Monitorul oficial nr 887/ 15.09.2021, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
  • HCL nr. 41/ 27.02.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
  • În baza dispoziției nr. 1919/ 01.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Târgoviște în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
  •  În baza dispoziției nr. 279/ 30.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în CA,
  •  În baza rezultatului votului consiliului profesoral din cadrul Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște întrunit în data de 09.09.2020,
  • În baza adresei nr 91/ 24.09.2021 privind desemnarea reprezentantului FSE în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
  • În baza rezultatului votului membrilor consiliului reprezentativ al părinților din cadrul Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște întrunit în data de 04.10.2020,
  • Conform hotărârii CA al ISJ Dâmbovița nr. 59/ 25.08.2021, privind numărul de membri CA din unitățile de învățământ,

Directorul Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare, Târgoviște, prof. Ene Ana – Maria, numit prin decizia Inspectorului Şcolar General al ISJ Dâmboviţa nr. 1395 din 19.08.2021,

 

DECIDE:

Art.1. Cu data prezentei decizii se constituie Consiliul de administrație al Grădiniței PP Rază de Soare din localitatea Târgoviște cu următoarea componență:
Președinte: director, prof. Ene Ana – Maria
Prof. Olteanu Ancuța – reprezentant al cadrelor didactice
Prof. Cuculea Nicoleta Cătălina – reprezentant al cadrelor didactice
Ion Alina – reprezentant al părinţilor
Iolu Adriana – reprezentant al părinţilor
Marcela Iordache – reprezentant al primarului
Ștefan Loredana Mariana – reprezentant al Consiliului local
Liderii sindicali: Ciulei Florentina (FEN) și Măruntu Carmen (SLI) – observatori

Art. 2. A fost desemnat secretar al consiliului de administrație, prof. Gheorghe Angelica Maria

Art.3. Prezentul consiliu de administrație își desfășoară activitatea în anul școlar 2021 – 2022 până la constituirea noului consiliu de administrație în anul școlar 2022 – 2023

Art.4. Membrii consiliului de administrație și secretarul desemnat duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Director,
Prof. Ene Ana – Maria

Consiliul de administratie