Oferta 2020-2021

Oferta educațională 2020-2021 (vezi .PDF)

VIZIUNEA

“Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el”. Grădiniţa cu Program Prelungit Rază de Soare Târgovișteîşi propune sădescopere, să dezvolte şi să promoveze potenţialul nativ al fiecărui copil, oferindu-i totodată posibilitatea de ase bucura de toate şansele pe care le oferă educaţia.

Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.


MISIUNEA

Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie  incluzivă şi de calitate, oferind un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat şi în colaborare cu familia şi comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea.

Grădiniţa „Rază de Soare” Târgoviște îşi propune să fie locul unde copilul găseşte o lume în care se poate manifesta liber în compania celor de-o vârstă cu el şi în care adultul, respectiv educatorul, să ia în serios întrebările şi acţiunile lui, făcându-l conştient de sentimentul autonomiei şi valorilor proprii.          

Ne dorim să fim o grădiniţă:

– în care copiii zâmbesc, cântă şi se mişcă;

– în care părinţii sunt bineveniţi şi alături oricând de educatoare şi copii;

– în care toţi sunt importanţi (adulţi, copii) şi fiecare are propria lui valoare.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Demersul educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului. Activităţile din curriculumul naţional sunt desfăşurate integrat si interdisciplinar, dând unitate si continuitate obiectivelor programei privind următoarele domenii:

  • educaţia pentru ştiinţă, prin activităţi de cunoaştere a mediului înconjurător şi activităţi cu conţinut matematic;
  • educaţia limbajului şi a comunicării orale;
  • educaţia psiho-motrică, prin activităţi sportive şi de pregătire a motricităţii fine necesară scrierii;
  • educaţia artistico-plastică, prin activităţi de muzică, desen, pictură, modelaj;
  • educaţia pentru societate, prin activităţi moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodăreşti, de educare a unui comportament ecologic.

Curriculum la decizia grădiniţei propune activităţi opţionale susţinute de către educatoare (Educaţie financiară, Educaţie ecologică, Matematică distractivă, În lumea poveştilor, Ne jucăm în culori, Creatori de modă, Codul bunelor maniere, Creionul fermecat etc.)


Grădiniţa Rază de Soare, Târgovişte este situată în apropiere de Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Mihai Viteazul şi funcţionează în 2 clădiri construite în 1969, respectiv 1972. Capacitatea grădiniţei este de 380 de locuri, distribuite în 13 grupe: 10 grupe în program tradiţional, 3  în alterativa Step By Step.

Este grădiniţă de aplicaţie pentru Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino din anul 1970, aici desfăşurându-şi practica pedagogică viitoarele educatoare şi învăţătoare.

(mai mult…)